រូបតំណាង អ៊ុន គឹមអេង
ឈ្មោះ

: អ៊ុន គឹមអេង

ជំនាញឯកទេស

: បច្ចេកទេសអាសូត/សារធាតុហើ/ពណ៏របស់កៅស៊ូ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012216601 / 012216601

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩១ មន្ត្រី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

 

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ១៩៩១ បរិញ្ញាបត្ររង គីមី​ នៃសកលវិទ្យាល័យ មិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀត