រូបតំណាង ឈៀវ ប៊ុនណារិទ្ធ
ឈ្មោះ

: ឈៀវ ប៊ុនណារិទ្ធ

ជំនាញឯកទេស

: វិទ្យាសាស្រ្តអភិវឌ្ឃន៍កសិកម្ម

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: ​0979495692 / 016 388 343

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៍ការងារ 
• ២០២១ ២០២១ -បច្ចុប្បន្ន៖ មន្រ្តី  មន្រ្តីបច្ចុប្បន្ន៖ មន្រ្តី ការិយាល័យដាំដុះនិងការពារ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ  
• ២០១៦ ២០១៦ ៖ មន្រ្តី ការិយាល័យនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ រុក្ខាប្រមាញ់ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តរតនគិរី


ប្រវត្តការសិក្សា 
•២០១៩ ២០១៩  -២០២១៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម  នៅសាកលវិទ្យាល័យសុងខ្លា ប្រទេសថៃ  
•២០១១ ២០១១  -២០១៥៖  បាន បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ  វិទ្យាសាស្រ្តកៅស៊ូ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម 
•២០០៩ ២០០៩ -២០១១៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុ តិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជម្ពូវ័ន 


សហការអន្តរជាតិ 
•សាកលវិទ្យាល័យសុងខ្លា ប្រទេសថៃ 
•សាកលវិទ្យាល័យណាហ្គោយ៉ា ប្រទេសជប៉ុន


ភាពជោគជ័យ 

ការបោះពុម្ភផ្សាយអត្ថបទ 
•Chhiev, B. and Jongrungrot, V.* Rubber agroforestry system (RAS) practices to overcome rubber price and soil erosion in Southern Thailand. International Journal of Agricultural Technology 2021 Vol. 17(1):13-32 Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN 2630-0192 (Online)
•Bunnarith Chhiev. Rubber Agroforestry System (RAS) Practices in Southern Thailand towards Policy Recommendations to Promote the Practices in Cambodia. Thesis (M.Sc., Agricultural Development)--Prince of Songkla University