ឈ្មោះ

: ស្រ៊ុន ស្រីណែត

ជំនាញឯកទេស

: រដ្ឋបាល /បច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

លេខទំនាក់ទំនង

: 077699953

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក​ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០១​៥-បច្ចុប្បន្ន អ្នកបច្ចេកទេស​នៅមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទនៃវិទ្យាស្ថាស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា​

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០១៣ បរិញ្ញាបត្រគីមីជីវៈ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ