រូបតំណាង សេង ប៉េងស្រឿន
ឈ្មោះ

: សេង ប៉េងស្រឿន

ជំនាញឯកទេស

: ក្សេត្រសាស្ត្រ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

លេខទំនាក់ទំនង

: 011971022

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៨-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក​ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៩ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ​ នៃសកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសី