រូបតំណាង ម៉ាក់ ប៊ុណ្ណា
ឈ្មោះ

: ម៉ាក់ ប៊ុណ្ណា

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត

លេខទំនាក់ទំនង

: 011643893

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​១៩៨៩-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានស្ថានីយ៍អនុវត្ត នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ១៩៨៩ បរិញ្ញាបត្រវិស្វករ ក្សេត្រសាស្ត្រ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ​២០១៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៨ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ