រូបតំណាង ហ៊ន ហឿន
ឈ្មោះ

: ហ៊ន ហឿន

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង

: 0111345458

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម ​នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៧ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៨ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ​ នៃសកលវិទ្យាល័យកសិកម្មកំពង់ចាម

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ​២០០៨ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ឋ