រូបតំណាង អ៊ុង រតនា
ឈ្មោះ

: អ៊ុង រតនា

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង

: 012473767

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០០៣ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០០៩ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ​ នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ