រូបតំណាង មៀច រចនា
ឈ្មោះ

: មៀច រចនា

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា និងអាជីវកម្ម

លេខទំនាក់ទំនង

: 077884990

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៦-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យសរីរវិទ្យា​​ និងអាជីវកម្ម ​នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៥ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១​៩៨៨ មន្រ្តី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៣ បរិញ្ញាបត្រ ពាណិជ្ចសាស្ត្រ នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ​២០១៥ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់