រូបតំណាង ជុំ ណារ៉ូត
ឈ្មោះ

: ជុំ ណារ៉ូត

ជំនាញឯកទេស

: វិទ្យាសាស្ត្រកៅស៊ូ

តួនាទីការងារ

: មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

លេខទំនាក់ទំនង

: 0968215184

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៦-បច្ចុប្បន្ន មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ​នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១៥ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកៅស៊ូ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង