រូបតំណាង ជា កញ្ញា
ឈ្មោះ

: ជា កញ្ញា

ជំនាញឯកទេស

: រដ្ឋបាល ​និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

លេខទំនាក់ទំនង

: 012775623

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​១៩៩៧-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៨៨-១៩៩៧ មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចម្ការកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០២-២០០៦ បរិញ្ញាបត្រអប់រំ នៃសកលវិទ្យាល័យវែនឡែន