រូបតំណាង អ៊ុន សុធី
ឈ្មោះ

: អ៊ុន សុធី

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ

លេខទំនាក់ទំនង

: 077436496

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាកៅស៊ូកម្ពុជា
  • ១៩៩៥ មន្រ្តី វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ១៩៩៥ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម​ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង

ភាពជោគជ័យ

  • ២០១៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសរមេដាយការងាថ្នាក់ ​មាស
  • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់​ សំរិទ្ធ