រូបតំណាង ចាន់ ជីម
ឈ្មោះ

: ចាន់ ជីម

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012995853

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៩ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាកៅស៊ូកម្ពុជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០០៦ បរិញ្ញាបត្រ កសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យវេនមហាឫសី ខេត្តព្រៃវែង
  • ២០០៦ បរិញ្ញាបត្រ កសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យវេនមហាឫសី ខេត្តព្រៃវែង

ភាពជោគជ័យ

  • ២០​១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសការងារថ្នាក់មេដាយ​សំរិទ្ធ