រូបតំណាង វ៉ែន ឌីណា
ឈ្មោះ

: វ៉ែន ឌីណា

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: ​អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខទំនាក់ទំនង

: 011971022

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៨ មន្រ្តីការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរិញ្ញវត្ថុ​ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ២០១៦ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យព្រែកលៀប