រូបតំណាង ថន ស្រីណែត
ឈ្មោះ

: ថន ស្រីណែត

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខទំនាក់ទំនង

: 070455463

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៨ មន្រ្តីការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរិញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា

  • បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ នៃសកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទនិតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច