រូបតំណាង សាធ វណ្ណដា
ឈ្មោះ

: សាធ វណ្ណដា

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ ​និងហិរិញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 012418141

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​បច្ចុប្បន្ន ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៨៨ បុគ្គលិកនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៤ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ​នៃសកលវិទ្យាល័យពហុវិទ្យា
  • ២០០៣ បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងសហគ្រាស​​ នៃសកលវិទ្យាល័យនិតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច

 

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៦ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៣ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ