រូបតំណាង ឈួន ឡូត
ឈ្មោះ

: ឈួន ឡូត

ជំនាញឯកទេស

: គ្រប់គ្រង់សំភារៈការិយាល័យ/មន្ទីពិសោធន៍

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 095262720

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ២០១៨ អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
  • ១៩៩៥ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
  • ១៩៨៩ មន្ត្រី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ
  • ១៩៨៧ ប្រធានការិយាល័យដាំដុះ នៃក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចំការអណ្តុង

ប្រវត្តការសិក្សា

  • ១៩៩១ បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្ត្រ​ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង

ភាពជោគជ័យ

  • មេដាយ៖
  • ​២០១៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសការងារមេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឫទិ្ធ
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ