ឈ្មោះ

: ប៉ុល សុគា

ជំនាញឯកទេស

: ប្រធានគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពកៅស៊ូ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012464647

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

 • ​២០១៨-​បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានមន្ទីពិសោធន៍ជាតិយថាប្រភេទ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០១២-២០១៤ ប្រធានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅក្រុមហ៊ុន (Du Pont)
 • ២០១១-២០១២ ជំនួយការអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ឈុនហុងរ៉ាប់ប៊ើរ​ លើការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស
 • ២០១០-២០១១ ប្រធានបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុន HLH (Hong Leng Huor) Agriculture
 • ២០០៩-២០១១ មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឬទ្ធី
 • ២០០៩ មន្ត្រីគម្រោងនៅក្នុងអង្គការ សកម្មភាពស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

ប្រវត្តការសិក្សា:

 • ២០១៦ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញការគ្រប់គ្រងចំរុះសម្រាប់កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង
 • ២០០៩ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ​នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង
 • ២០១៨ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ:

 • ការពិសោធន៍ពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកវីស្កូស៊ីធីថេរ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ការប្រៀបធៀបក្លូនកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកការកែច្នៃកៅស៊ូ​ និងគុណភាពកៅស៊ូ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

សហការអន្តរជាតិ:

 • ជំនួយបច្ចេកទេសពីសំណាក់អង្គការ(UNIDO)
 • វេទិកាដៃគូរស្រាវជ្រាវកៅស៊ូ(HRPP)
 • ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ(AFD)
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា(ITC)
 • ធ្វើតេស្តប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (Tests Round Robin crosscheck )

 ភាពជោគជ័យ:

 • ២០១៦: ការពិសោធន៍ពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកវីស្កូស៊ីធីថេរ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០០៩ : ការប្រៀបធៀបក្លូនកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំ នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា